Телефон:   +359 2 465 30 2;+359 2 465 22 67
Мобилен:   +359 899 01 46 75
Имейл:     Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Адрес:    1618 гр.София; ул."Хубча" №2

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 Последна актуализация: 30 май 2018 г.

Тази задължителна информация съдържа детайли за начина, по който събираме и обработваме Вашите лични данни чрез сайта www. consulttransport.com

Споделяйки с нас данните си, Вие удостоверявате, че сте лице над 16-годишна възраст.

„ТРАНСПОРТКОНСУЛТ“ ЕООД е администратор на лични данни и отговаря за събирането и обработката на личните данни.

Данни за контакт:

  • „ТРАНСПОРТКОНСУЛТ“ ЕООД
  • ЕИК: 203589011
  • Адрес на управление: 1618 София, ул. „Хубча“ № 2
  • Данни за кореспонденция: 1618 София, ул. „Хубча“ № 2
  • Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  • Телефон: +359 2 465 30 24

„ТРАНСПОРТКОНСУЛТ“ осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Важно е информацията, които имаме за Вас, да бъде точна и актуална. Моля, пишете ни имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. по всяко време за настъпили промени в личната Ви информация.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ, С КАКВА ЦЕЛ И ПО КАКЪВ НАЧИН Я ОБРАБОТВАМЕ?

Под лични данни се разбира всяка информация, чрез която можете да бъдете индивидуализирани - тя не съдържа анонимни данни.

Ние можем да обработим следните категории лични данни за Вас:

Данни за комуникация, включващи всяка комуникация, която ни изпращате, както чрез контактен формуляр на сайта ни, така и чрез имейл, текст, съобщение чрез социална мрежа, коментар в социална мрежа или друг вид комуникация, която ни изпращате. Ние обработваме данните с цел комуникация с Вас, за поддържане на архивите ни и за защита в случай на отправено законово искане спрямо нас. Ние имаме законово основание да извършваме това, за да сме способни да отговорим на всеки въпрос, отправен към нас.

Данни за клиенти, свързани с покупки на продукти или услуги – име, адрес за доставка, телефон или кредитна/дебитна карта за плащане. Ние обработваме тези данни, за да доставим продуктите или услугите, както и да запазваме архив от тези транзакции. Законовото основание за тази обработка е изпълнението на споразумението между нас, за да можем да осъществим доставките.

Данни за потребителя, включващи данни за това по какъв начин взаимодействате със съдържанието в сайта ни, както и информация, която Вие качвате на сайта ни или информация от други сайтове. Ние обработваме тази информация, за да поддържаме сайта и да осигурим подходящо на нуждите Ви съдържание, както и редовен бекъп на базата данни. Законовото основание за тази обработка е необходимостта от адекватна поддръжка и актуализация на нашия сайт.

Технически данни, включващи данни за използването на сайта ни, като IP-адрес, лог-детайли, детайли за браузъра, продължителността и честота  на посещенията, времевата зона и др. данни, свързани с начините за достъп до сайта ни. Източникът на информация е нашият хостинг-доставчик и личната ни система за анализи. Ние обработваме тези данни, за да анализираме по какъв начин взаимодействате със сайта ни, да го защитим от евентуални атаки, да подсигурим подходящо за потребителите ни съдържание и ефективността на рекламните ни кампании. Законовото основание за тази обработка е необходимостта от подходящо администриране на сайта, за да подсигурим развитие и да изберем подходяща маркетингова стратегия.

Маркетингови данни, включващи предпочитания по отношение на рекламните ни съобщения – нашите и на партньорите ни, както и предпочитания за начина на комуникация. Ние обработваме тези данни, за да осигурим възможност за участие в промоциите, томболите и др., както и да проучим ефективността на маркетинговите ни кампании. Законовото основание за тази обработка е необходимостта от проучвания на потребителското търсене на продуктите и услугите ни, развитието им и разработването на стратегиите ни.

Възможно е да използваме горепосочените данни за комуникация, данни за клиенти, данни за потребителя, технически данни и маркетингови данни, за да осигурим подходящото съдържание на уебсайта и реклами за Вас (вкл. Facebook и др.), както и да измерваме ефекта им върху потребителите, които обслужваме. Законовото основание за тази обработка е необходимостта от подходящо администриране на сайта и бизнеса ни, за да подсигурим развитие и да изберем подходяща маркетингова стратегия.

Чувствителна информация -„ТРАНСПОРТКОНСУЛТ“ ЕООД не събира никаква чувствителна информация за Вас. Този вид данни се отнасят до лична информация, включваща раса, етнос, религиозни и политически убеждения, сексуален живот, организационна принадлежност, здраве, генетични и биометрични данни. Не събираме също никаква информация за криминални престъпления и наказания.

Когато от нас се изисква да съберем лични данни по закон или поради изисквания в договор между нас и Вас, а Вие не осигурите тази информация, може и да не сме способни да изпълним договора (например да Ви предоставим продукти или услуги, ако не разполагаме с телефон, имена или адрес). Ако не сме в състояние да доставим продукта или услугата, ще Ви уведомим навреме, както и точната причина за това.

Ние ще използваме личните данни единствено за причината, поради която са били събирани. За по-подробна информация пишете на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ако се наложи да използваме тези данни за друга нова цел, ще се свържем с Вас и ще обясним законовата причина за обработката.

Ще използваме споделените лични данни без Ваше знание само, ако това се допуска от закона.

КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Събираме Вашите данни, когато ни ги изпратите директно (Например, когато попълните формуляр на сайта или чрез изпращане на имейли или чрез социалните мрежи).

МАРКЕТИНГ СЪОБЩЕНИЯ

Законовото основание за тази обработка е необходимостта от проучвания на потребителското търсене на продуктите и услугите ни, развитието им и разработването на стратегиите ни (с цел разрастване на бизнеса ни).

Според закона ние можем да изпращаме маркетингови съобщения и комуникация, ако: сте наш клиент или сте поискали информация за нашите продукти и услуги; и сте се съгласили да получавате маркетингови съобщения.

Във всеки един от случаите Вие може да се откажете по всяко време.

Вие може да откажете да получавате съобщения по всяко време, като пишете на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ако се откажете да получавате информация, действието не се отнася до лични данни, събрани в резултат от други транзакции, като покупки или сключване на договори например.

СПОДЕЛЯНЕ С ТРЕТИ ЛИЦА

Ние не споделяме Вашите лични данни с трети лица, с изключение на възникнала необходимост от страна на:

хостинг-провайдъри, които се грижат за сайта ни;

професионални съветници, като адвокати, банкери, одитори, застрахователи;

държавни лица, които изискват споделяне на данните.

МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ

Страни, намиращи се извън ЕС, не винаги предлагат същото ниво на защита на личните данни и поради тази причина европейският закон забранява трансфери на лични данни извън Европейската икономическа област, освен ако те не отговарят на определени критерии.

Някои от нашите доставчици на услуги е възможно да са базирани извън Европейската икономическа област, така че ние извършваме подобен трансфер, само ако е спазено едно от следните условия:

Ще извършваме трансфер на личните Ви данни само към онези доставчици, които са одобрени от Европейската комисия; или

Ако доставчикът се намира в Съединените американски щати, ще се убедим, че неговите политики са съвместими с изискванията на Европейската комисия ;

Ако нито едно от условията не е изпълнено, ние ще искаме изрично Вашето потвърждение преди да трансферираме данните. Вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време.

СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние сме взели превантивни мерки, които да защитят данните Ви от евентуална загуба, злоупотреба или достъп без авторизация. Системите ни за съхранение на базата данни имат допълнителни защити и разполагаме с бързи процедури за реакция в случай на внезапно проникване в сайта ни.

ЗАПАЗВАНЕ НА ДАННИТЕ

Ние ще запазваме личните Ви данни единствено за целта, с която са били събрани, вкл. легални, счетоводни или технически. Законът изисква от нас да пазим основна информация за нашите потребители за пет години след като клиентите ни са престанали да купуват от нас.

ВАШИТЕ ПРАВА:

Право на оттегляне

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „ТРАНСПОРТКОНСУЛТ“ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст до имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и да получите от „ТРАНСПОРТКОНСУЛТ“ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да поискате от нас да коригираме неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до „ТРАНСПОРТКОНСУЛТ“ ЕООД.

Право на изтриване („правото да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от нас изтриване на свързаните с Вас лични данни ние имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни:

Ако смятате, че правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Уеб сайт: www.cpdp.bg

ЛИНКОВЕ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА

Този уебсайт може да съдържа линкове към други уебсайтове, плъгини и приложения. Кликването върху тези линкове може да създаде възможност други сайтове да събират лични данни за Вас. Ние нямаме контрол върху политиките на тези сайтове и не сме отговорни за приложението им. Когато напуснете сайта ни, насърчаваме Ви да прочетете политиките за сигурност на всеки нов сайт, който посещавате.

БИСКВИТКИ

Бисквитките са необходими за коректната работа на уебсайта ни. Чрез настройките на  браузъра си можете да отхвърли всички бисквитки или да получавате предупреждение, когато са налице такива. Ако изберете тази възможност, имайте предвид, че някои части на сайта могат да станат недостъпни или да не функционират правилно.


Please publish modules in offcanvas position.